Có 1 kết quả:

Bào dí āi

1/1

Bào dí āi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Eugène Edine Pottier (1816-1887), French revolutionary socialist and poet