Có 1 kết quả:

hòu yú

1/1

hòu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horseshoe crab (Tachypleus tridentatus)