Có 1 kết quả:

xiān nǎi yóu

1/1

xiān nǎi yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cream
(2) whipped cream