Có 1 kết quả:

lián yú

1/1

lián yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silver carp