Có 1 kết quả:

jīng yú

1/1

jīng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whale
(2) CL:條|条[tiao2]