Có 1 kết quả:

è lí ㄌㄧˊ

1/1

è lí ㄌㄧˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

avocado (Persea americana)