Có 1 kết quả:

è xī ㄒㄧ

1/1

è xī ㄒㄧ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese crocodile lizard (Shinisaurus crocodilurus)