Có 1 kết quả:

è yú yǎn lèi ㄩˊ ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crocodile tears
(2) fig. hypocritical words of sympathy