Có 1 kết quả:

yōng yú

1/1

yōng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bighead carp
(2) Hypophthalmichthys nobilis