Có 1 kết quả:

zūn yú

1/1

zūn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trout