Có 1 kết quả:

niǎo wū

1/1

niǎo wū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

birdhouse