Có 1 kết quả:

niǎo jī

1/1

niǎo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird strike (aviation)