Có 1 kết quả:

niǎo qiāng ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flintlock musket
(2) fowling piece (shotgun)
(3) air gun