Có 1 kết quả:

niǎo yì

1/1

niǎo yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ornithosis