Có 1 kết quả:

niǎo yì yī yuán tǐ ㄋㄧㄠˇ ㄧˋ ㄧ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chlamydia ornithosis