Có 1 kết quả:

niǎo yǎn

1/1

niǎo yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird's eye