Có 1 kết quả:

niǎo qín

1/1

niǎo qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird

Một số bài thơ có sử dụng