Có 1 kết quả:

niǎo wō

1/1

niǎo wō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird's nest