Có 1 kết quả:

niǎo zhuàn

1/1

niǎo zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird characters (a decorated form of the Great Seal)