Có 1 kết quả:

niǎo àn suān

1/1

niǎo àn suān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ornithine