Có 1 kết quả:

niǎo jiǎo xià mù ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ornithopoda, suborder of herbivorous dinosaurs including iguanodon