Có 1 kết quả:

niǎo jiǎo yà mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ornithopoda (suborder of herbivorous dinosaurs)