Có 1 kết quả:

niǎo chòng

1/1

niǎo chòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird gun