Có 1 kết quả:

niǎo lèi

1/1

niǎo lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

birds