Có 1 kết quả:

fú wēng

1/1

fú wēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

watercock (Gallicrex cinerea)