Có 1 kết quả:

fú cí

1/1

fú cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 荸薺|荸荠[bi2 qi2]

Một số bài thơ có sử dụng