Có 1 kết quả:

Jiū shān Yóu jì fū ㄐㄧㄡ ㄕㄢ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hatoyama Yukio (1947-), Japanese Democratic Party politician, prime minister 2009-2010