Có 1 kết quả:

míng yuān jiào qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to complain bitterly