Có 1 kết quả:

míng jīn shōu jūn ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄕㄡ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to beat the gong to recall troops (idiom); to order a retreat