Có 1 kết quả:

yā zuǐ juǎn wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crow-billed drongo (Dicrurus annectans)