Có 1 kết quả:

tuó niǎo

1/1

tuó niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ostrich