Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 16
Bộ: niǎo 鳥 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨ノ丨フ一一一フ丶丶丶丶
Thương Hiệt: WLHAF (田中竹日火)
Unicode: U+9D28
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: áp
Âm Nôm: áp, vịt
Âm Nhật (onyomi): オウ (ō)
Âm Nhật (kunyomi): かも (kamo), あひる (ahiru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: aap3, ngaap3

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

con vịt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con vịt. ◎Như: “khảo áp” 烤鴨 vịt quay, “bảo áp” 寶鴨 cái lò hương (có dạng như con vịt).

Từ điển Trần Văn Chánh

(Con) vịt: 烤鴨 Vịt quay; 鴨蛋 Trứng vịt.

Từ điển Trung-Anh

(1) duck
(2) CL:隻|只[zhi1]
(3) (slang) male prostitute

Từ ghép 71

bái méi yā 白眉鴨bái qiū shā yā 白秋沙鴨bái tóu yìng wěi yā 白頭硬尾鴨bān bèi qián yā 斑背潛鴨bān liǎn hǎi fān yā 斑臉海番鴨bān zuǐ yā 斑嘴鴨bǎn yā 板鴨Běi jīng kǎo yā 北京烤鴨cháng wěi yā 長尾鴨chī yā dàn 吃鴨蛋chì bǎng yā 赤膀鴨chì jǐng yā 赤頸鴨chì má yā 赤麻鴨chì zuǐ qián yā 赤嘴潛鴨Chǒu Xiǎo yā 醜小鴨chǒu yā 丑鴨chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春江水暖鴨先知diér yā zi 蹀兒鴨子fān bèi qián yā 帆背潛鴨fèng tóu qián yā 鳳頭潛鴨gǎn yā zi shàng jià 趕鴨子上架guān má yā 冠麻鴨hàn yā zi 旱鴨子hēi hǎi fān yā 黑海番鴨hóng tóu qián yā 紅頭潛鴨hóng xiōng qiū shā yā 紅胸秋沙鴨huā liǎn yā 花臉鴨huáng yā 黃鴨jī tóng yā jiǎng 雞同鴨講jiā yā 家鴨jiā yā lǜ tóu yā 家鴨綠頭鴨jiǎo yā zi 腳鴨子kǎo yā 烤鴨lì shù yā 栗樹鴨liú yā 瘤鴨lǜ chì yā 綠翅鴨lǜ tóu yā 綠頭鴨luó wén yā 羅紋鴨máo yā dàn 毛鴨蛋Měi zhōu lǜ chì yā 美洲綠翅鴨pí zuǐ yā 琵嘴鴨pú táo xiōng yā 葡萄胸鴨pǔ tōng qiū shā yā 普通秋沙鴨qiào bí má yā 翹鼻麻鴨qīng tóu qián yā 青頭潛鴨què yā 鵲鴨Shuāng yā shān 雙鴨山Shuāng yā shān shì 雙鴨山市Táng Lǎo yā 唐老鴨tián yā 填鴨tián yā shì 填鴨式tú yā 塗鴨xián yā dàn 鹹鴨蛋xiǎo róng yā 小絨鴨yā bà 鴨霸yā dàn qīng 鴨蛋青yā lí 鴨梨yā shé mào 鴨舌帽yā zhǎng 鴨掌yā zǐ dàn 鴨仔蛋yā zi 鴨子yā zǐr 鴨子兒yā zuǐ lóng 鴨嘴龍yā zuǐ shòu 鴨嘴獸yě yā 野鴨Yìn miǎn bān zuǐ yā 印緬斑嘴鴨yún shí bān yā 雲石斑鴨zhēn wěi yā 針尾鴨Zhōng huá qiū shā yā 中華秋沙鴨zōng jǐng yā 棕頸鴨zuò yā 做鴨