Có 1 kết quả:

yā zuǐ shòu

1/1

yā zuǐ shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

platypus