Có 1 kết quả:

yā zuǐ lóng

1/1

yā zuǐ lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hadrosaur (duck-billed dinosaur)