Có 1 kết quả:

yā zǐr

1/1

yā zǐr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) duck's egg