Có 1 kết quả:

yā zhǎng

1/1

yā zhǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

duck feet (claws)