Có 1 kết quả:

yā lí

1/1

yā lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese white pear (Pyrus × bretschneideri)