Có 1 kết quả:

yā dàn qīng ㄧㄚ ㄉㄢˋ ㄑㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pale blue