Có 1 kết quả:

yā bà

1/1

yā bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) unreasonable
(2) overbearing
(3) with no regard for others