Có 1 kết quả:

ér miáo ㄦˊ ㄇㄧㄠˊ

1/1

Từ điển phổ thông

đà điểu sa mạc Úc, chim êmu

Từ điển Trung-Anh

emu