Có 1 kết quả:

ér miáo

1/1

ér miáo

phồn thể

Từ điển phổ thông

đà điểu sa mạc Úc, chim êmu

Từ điển Trung-Anh

emu