Có 1 kết quả:

gē zi

1/1

gē zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pigeon
(2) dove
(3) various birds of the family Columbidae