Có 1 kết quả:

É luán bí

1/1

É luán bí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cape Eluanpi or Eluanbi, southernmost point of Taiwan Island