Có 1 kết quả:

péng tuán

1/1

péng tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to strive for greatness

Một số bài thơ có sử dụng