Có 1 kết quả:

què sè lí

1/1

què sè lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver oriole (Oriolus mellianus)