Có 1 kết quả:

dōng
Âm Pinyin: dōng
Tổng nét: 19
Bộ: niǎo 鳥 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨フ一一丨ノ丶ノ丨フ一一一フ丶丶丶丶
Thương Hiệt: DWHAF (木田竹日火)
Unicode: U+9D87
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: đông
Âm Nôm: đông
Âm Nhật (onyomi): トウ (tō), ツ (tsu)
Âm Nhật (kunyomi): つぐみ (tsugumi)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: dung1

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

dōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

con quạ

Từ điển Trung-Anh

(1) thrush
(2) Tardus fuscatus

Từ ghép 51

bái bèi jī dōng 白背磯鶇bái fù dōng 白腹鶇bái hóu duǎn chì dōng 白喉短翅鶇bái hóu jī dōng 白喉磯鶇bái jǐng dōng 白頸鶇bái méi dì dōng 白眉地鶇bái méi dōng 白眉鶇bái méi gē dōng 白眉歌鶇bān dōng 斑鶇Bǎo xīng gē dōng 寶興歌鶇cháng wěi dì dōng 長尾地鶇cháng zuǐ dì dōng 長嘴地鶇chéng tóu dì dōng 橙頭地鶇chì jǐng dōng 赤頸鶇chì xiōng dōng 赤胸鶇dà cháng zuǐ dì dōng 大長嘴地鶇dǎo dōng 島鶇guāng bèi dì dōng 光背地鶇hè tóu dōng 褐頭鶇hēi jǐng dōng 黑頸鶇hēi xiōng dōng 黑胸鶇hóng wěi dōng 紅尾鶇hú dōng 槲鶇hǔ bān dì dōng 虎斑地鶇Huái shì hǔ dōng 懷氏虎鶇huī bèi dōng 灰背鶇huī chì dōng 灰翅鶇huī tóu dōng 灰頭鶇lán bā sè dōng 藍八色鶇lán bèi bā sè dōng 藍背八色鶇lán chì bā sè dōng 藍翅八色鶇lán duǎn chì dōng 藍短翅鶇lán jī dōng 藍磯鶇lán zhěn bā sè dōng 藍枕八色鶇lì bèi duǎn chì dōng 栗背短翅鶇lì fù jī dōng 栗腹磯鶇lì tóu bā sè dōng 栗頭八色鶇lǜ kuān zuǐ dōng 綠寬嘴鶇lǜ xiōng bā sè dōng 綠胸八色鶇Ōū gē dōng 歐歌鶇shuāng biàn bā sè dōng 雙辮八色鶇Tái wān zǐ xiào dōng 臺灣紫嘯鶇Tī shì dōng 梯氏鶇tián dōng 田鶇wū dōng 烏鶇wū huī dōng 烏灰鶇xiān bā sè dōng 仙八色鶇xiù fù duǎn chì dōng 鏽腹短翅鶇zǐ kuān zuǐ dōng 紫寬嘴鶇zǐ xiào dōng 紫嘯鶇zōng bèi hēi tóu dōng 棕背黑頭鶇