Có 1 kết quả:

hè fèng

1/1

hè fèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an official's emolument