Có 1 kết quả:

Hè gǎng

1/1

Hè gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hegang prefecture level city in Heilongjiang province 黑龍江|黑龙江[Hei1 long2 jiang1] in northeast China