Có 1 kết quả:

Hè gǎng shì

1/1

Hè gǎng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hegang prefecture level city in Heilongjiang province 黑龍江|黑龙江[Hei1 long2 jiang1] in northeast China