Có 1 kết quả:

huáng
Âm Pinyin: huáng
Unicode: U+9DEC
Tổng nét: 22
Bộ: niǎo 鳥 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨丨一丨フ一丨一ノ丶ノ丨フ一一一フ丶丶丶丶
Thương Hiệt: TCHAF (廿金竹日火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

black-naped oriole (Oriolus chinensis)