Có 1 kết quả:

jiù niǎo ㄐㄧㄡˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vulture